FIZ Home
FIZ
DEENFRESPTHUROBGRUTH
magyar (ungarisch)

A FIZ Makasi Svájcban az egyetlen specializált szervezet, amely az emberkereskedelem áldozataival foglalkozik.

Specializált beavatkozás

Az emberkereskedelem áldozataivá vált n?knek kényes helyzetük és sokszor er?sen traumatizált állapotuk miatt egy személyre szabott ajánlatra van szükségük. Külföldön emberkeresked?k hamis ígéretekkel csalják Svájcba a n?ket, különböz? munkalehet?ségeket ajánlanak nekik, mint például házvezet?n?i, gyermeknevelési munkát, vagy a vendéglátóiparban való elhelyezkedést. Ittlétükkor azonban kizsákmányolják ?ket, szexuális szolgáltatásra vagy bárokban táncosi tevékenységre kényszerítik ?ket. Legtöbbször tartózkodási engedély nélkül, pénz és megfelel? szociális környezet hiányában ki vannak szolgáltatva az emberkeresked?knek, futtatóknak és munkaadóknak. Ezek az emberek különféle módon helyezik a n?ket nyomás alá; kihasználva és megfélemlítve, ami rendszerint súlyos traumát is okoz. A Makasi az ilyen helyzetben lev? n?knek átfogó támogatást nyújt, függetlenül attól, hogy vallomást tesznek-e vagy nem a tettesek ellen. Azokat a n?ket, akik feljelentést tesznek a tettesek ellen, a FIZ Makasi egészen a bírósági eljárásig támogatja és kíséri.

Az emberkereskedelem áldozataivá vált n?k támogatása és tanácsadása többek között alapul veszi az áldozatok megsegítésére vonatkozó törvényt (Szab. 9OHG). A tanácsadások az áldozat számára bizalmasak és díjmentesek. Szintén tanácsban részesülnek olyan személyek is, akik közvetlen hozzátartozói, ill. családtagjai az áldozatnak.


Azok a tanácsadók és kísér?k, akik az áldozatokkal foglalkoznak, mindig szemük el?tt tartják
  • saját szakmai tapasztalatukat és ismereteiket azokról az országokról ahonnan az áldozatok származnak,
  • az emberkereskedelem különböz? kizsákmányolási és közvetít?i mechanizmusait,
  • a különleges svájci helyzetet,
  • valamint a politikai és jogi realitásokat.
 

Alapelveink


Az emberkereskedelem áldozatai mélyen megsebesülnek az alapjogaikban. ?k nemcsak szexuális, testi és/vagy lelki er?szakot szenvednek el, hanem sokszor az élet és a halál határán vannak. A Makasi támogatása hozzásegíti ?ket, hogy újra saját maguk irányíthassák életüket, hogy saját erejük és cselekv?képességük visszatérjen.

Tanácsadásunknál a tisztelet és a tolerancia központi értékek.

A n?k saját eredeti er?forrásait és ellenálló erejét, az úgynevezett életer?t próbáljuk újra felismerni és helyreállítani. Ügyfeleinket egyenjogúakként kezeljük. Döntéshozásukban és cselekvéseikben önállóak; tanácsadóink támogatják ?ket ebben.

Az összes közbenjárást közösen beszéljük meg. Az ügyfél n? felhatalmazásban részesül, saját ügye helyzetér?l pedig értesítjük.

A mi tanácsadási munkánk együttérzésen, pártfogáson és egységességen alapszik. Ez azt jelenti, hogy mi alapjában véve a n?k oldalára állunk, függetlenül attól, hogy milyen a b?rszínük, származásuk, vallásuk és szociális helyzetük és támogatjuk ?ket minden törekvésüket a függetlenségük helyreállítására és saját akaratuk érvényesítésére.