FIZ Home
FIZ
DEENFRESPTHUROBGRUTH
български (bulgarisch)

ФИЦ Макази е единствената в Швейцария специализирана контактна служба за жертви на трафик на жени

Специализирано посредничество

Жените, жертви на трафик имат нужда от специални услуги, поради трудната и опасна ситуация и често силното им травмиране. Жени, вербувани в чужбина от трафиканти на хора с фалшиви обещания, биват експлоатирани в Швейцария като работещи в сексбранша, кабарета или при други тежки трудови условия, например като помощници в домакинството, в отглеждането на деца или в ресторантьорството. Най-често без разрешително за пребиваване, без пари и социална мрежа, те са предадени в ръцете на трафиканти, сутеньори и работодатели. Те са подложени на различни видове натиск, принуждение и заплахи и са тежко травмирани. Макази предлага на тези жени една всеобхватна закрила, независимо от това дали свидетелстват срещу виновника или не. ФИЦ Макази придружава до съда жените, които подават оплакване срещу виновника.
 
Консултациите и придружаването на жертви на трафик се основават между другото на Закона за помощ на жертвите (Член 9 ЗПЖ). Консултациите за жертви са поверителни и безплатни. Консултации могат да получат и близки приятели или членове на семейството.

Специализираните знания на сътрудниците за ситуацията в съответните страни, от които произхождат жертвите, за различните механизми на посредничество и експлоатация при трафика на хора, конкретната ситуация в Швейцария, както и за политическата и юридическа реалност, са от основно значение при консултациите и придружаването.
 

Основно направление

Жертвите на трафика на хора преживяват грубо нарушение на основните им права. Те преживяват не само сексуално, физическо и/или психическо насилие, но също така често достигат до жизнения си лимит. С подкрепата на Макази те могат да поемат живота си отново в свои ръце, да бъдат подкрепени техните силни страни и компетенциите им на действие.
Консултациите се основават на уважение и толерантност. Ресурсите и стратегиите за овладяване на ситуации, които притежават жените, така наречените жизнени сили, трябва да бъдат разпознати и използвани. Връзката с клиентката се осъществява на равностойни начала. Клиентката е тази, която решава и действа и се подкрепя във вземането на решение от  консултантката. Всички интервенции се обсъждат заедно. Тя е упълномощена и запозната с нейната ситуация.
Консултантската работа се основава на принципите на съпричастие, пристрастие и всеобхватност. Това означава, че ние заставаме принципно на страната на жените, независимо от цвета на кожата, произхода, религията, социалния им статус и ги подкрепяме във всеки стремеж към независимост и самоопределение.